Patrimonio Pictórico

1997 obra de D. Francisco Hernández.
1997
1998 obra de D. Manuel Pacheco.
1998
1999 obra de D. Jesús Pérez Atencia.
1999
2000 obra de D. Claudio López.
2000
2001 obra de D. Javier Navarta.
2001
2002 obra de D. Antonio M. Domínguez.
2002
2003 obra de Dña. Luisa Linde Hernández.
2003
2004 obra de Dña. Luisa Aroca Ropero.
2004
2005 obra de Antonio Camacho García.
2005
2006 obra de D. Evaristo Guerra.
2006
2007 obra de D. Alejandro López.
2007
2008 obra de D. Antonio Valdés.
2008
2009 obra de D. Francisco Martín.
2009
2010 obra de José Carlos Chica.
2010
2011 obra de D. Jaime Pimentel.
2011
2012 obra de Dña. Mª Carmen Fernández Rivera.
2012
2013 obra de D. Carlos Ariza.
2013